Simi kamachiy, Wanka simipi Shimip luliqnin nisqaqa (kastilla simipi: gramática) rimaymanta kamachinakunam.

SutirimanaLlamk'apuy

(Sustantivo)icha suti, shuti, huti

Sapaq yupa - Achka yupaLlamk'apuy

(Singular - Plural)

Sutikuna: SAPAQ YUPA - (Substantivos: SINGULAR)
Qhari Hombre
Wasi Casa
Allqu Perro


Sutikuna: ACHKHA YUPA - (Substantivos: PLURAL)
Qharikuna Hombres
Wasikuna Casas
Allqukuna Perros

Hukñiqin rakiyLlamk'apuy

 1. Lluta suti ( nombre común) Allqu, qaqa, mayu, challwa; maki, llupi, uma, rumi.chaki, wallawalla, chushchu.
 2. Kikin suti ( nombre propio), Limaq marka, Arhintina, Ariqipa llaqta; Umar Siiwuri, Israyil; Aywaq Kuntur. Piruw mamallaqta, Amaru suyu. Sipas awqaq mayu.

Iskayñiqin rakiyLlamk'apuy

 1. Hukllaq suti ( nombre individual) maki, kurku, qiru, urqhu, wasi, raqra
 2. Huñuq suti ( nombre colectivo) haytay huñu, allqu qhuchu, yacachiq huñu, ayllu, qura qura, wat'a qutu, urqhu urqhu, tukuy qatu.

Kinsañiqin rakiyLlamk'apuy

 1. Pichasqa suti (nombre abstracto). Ruray atiy ( habilidad); Kusikuy ( alegría); sumaqkay ( belleza);musuqmanyay (modernismo); runakay ( humanidad); llaqtapay ( ciudadanía); miskipakuy ( placer); muchuy ( sufrimiento); qhispikay ( libertad); qasikay ( paz); panpachakay ( justicia); kusi sutichay (gloria); maa chaskichay (derecho); kaa quy ( deber).
 2. K'urpasqa suti ( nombre concreto) Kuntur, chiwaku,kurku, llika wira, q'urunta, q'uruta, maray, tuñay, patara qillqa, wantuq, puru puru, winya, uqa, yaku, wayra, para.

Rikch'ayrimanaLlamk'apuy

(adjetivo)icha shuti tumatsiq)

Rikch’ayrimana + Suti (Adjetivo + Substantivo) - Suti + Rikch’ayrimana (Substantivo +Adjetivo)
Musuq llaqta Ciudad nueva
Hatun wasi Casa grande
Yana allqu Perro negro

(Shutirantin)Llamk'apuy

('Pronombre'). Nuqa, qam, pay

 • Nuqantsik, nuqakuna, qamkuna, paykuna

Ruray rimanaLlamk'apuy

(Verbo) icha Kamana, ruwana

Ruray rimanachayLlamk'apuy

Kunan pachapi (Presente)
Yo soy Ñuqa kani
Tú eres Qam kanki
Él es o Ella es Pay kan
Nosotros somos (exclusivo) Ñuqayku kayku
Nosotros somos (inclusivo) Ñuqanchik kanchik
Ustedes son Qamkuna kankichik
Ellos son Paykuna kanku


Formas compuestas o perfectas:

HinarimanaLlamk'apuy

(Adverbio) icha Kamana manya

Rimana llaqllayLlamk'apuy

(Sintaxis)

Wakaqa unuta upyan. - Wakaqa -> unuta -> upyan. (Sujeto -> Objeto -> Verbo) - S - O - V

La vaca toma agua. La vaca -> toma -> agua. (Sujeto -> Verbo -> Objeto) - S - V - O

RimanaLlamk'apuy

(oración) Shuqan. Yuraq allqupa chupan kanchu

 • Huwanshu punkuta apamusha

RimachimuqLlamk'apuy

( Sujeto)Icha Rimatsimuq

 • Shuqan: Shanti(R) kachita(I) rantin(K)

R= rimatsimuq (sujeto); I = Imayka ( objeto); K = kamana ( verbo); qatina, RIK

ImaykaLlamk'apuy

(objeto)

 • Shuqan 1: Hulyu (R) puka chukuta(I) rantirun (K). RIK
 • Shuqan 2: Alimanta (I) allqu( R) kanisha (k). IRK
 • Yakuta (I) chaqamun(K) Hulya (R). IKR

Ruratsisha rimanaLlamk'apuy

oración subordinada

Ruraasiq rimanaLlamk'apuy

oración coordinada

RimallaLlamk'apuy

frase

 • Shuqan: Uushapa uman (cabeza de oveja)

Takiasha qatinayuq shutisha rimallaLlamk'apuy

Frase nominal de orden fijo Kastilla simimipi.

Ishkay shimiwan manaqa atska shimiwan tsay shutisha rimallata rurantsik; hinasi takiasham qatinayuqnin. Kay kaqninkuna kan:

 1. Rimallapa rurin shuti imaypis ushanachu rurakan.
 2. Shimikunapa qatinayuqnin mana kuyuntsu.
 3. Rimallapa puchankuna mana rakikantsu. Runikaq shutilla apan qipa cyranakunata.
 4. Rimay kamariy watana rimalla ruraqninkunapa hukmantsanllam.

Huk shuti hukmanyatsin wakin shutita.

ShuqankunaLlamk'apuy
  • Pushku chakra ( chacra de frejol)
  • Aswa yanta (leña para chicha)
  • Atuq kuru ( alacrán) ( lit. zorro gusano)
   • Papa chacra qiru ( árbol en chacra de papa)
   • Shaykuq yuraq ashnu (burro blanco cansadizo)
   • Mikuna challwa Raw mama llaqta qucha ( Del mar de Grau pez comestible)
 • Ishkayantsik kaychu: "Alli siwara chakra"; chakraku, siwaraku alli?, kanan allitsashun.
 1. Alli siwarayuq chakra, chacra de buena cebada.
 2. Siwarapaq alli chakra, chacra buena para cebada.

Ñawpaq shuti tumatsiqLlamk'apuy

Preadjetivo.[1]

Ankash qallupi:

 • Aysi (muy) . Aysi achaq upuna ' bebida muy caliente'
 • mas (más, mañakuy). Mas hatun wamra. 'La criatura más grande'
 • Llunpay (Waylas wamani); llinpu ( Ankash washawaqta), Kastilla shimichu: muy , demasiado. Llinpu hiqchi hipash. 'Moza muy coqueta'
 • Allaapa , kastillakipi 'muy', allaapa chasha mikuy. 'Comida muy cocinada'

MananiyLlamk'apuy

Negación ( Gary Parker ishkayllata rikasha: 'mana', 'ama')

 • Puritsintsik kaychuqa manata, hukmanpaqa 'ama'ta, 'tsu'tapis.nnaqtasi. Chuskuntin kan mananinapaq.
 • Mana imata musyaq llullu 'bebe ignorante de todo'
 • Ama qillqaytsu ! ' no escribas'.
  • Yakachaqtsu: 'no meteré, no voy a meter'. Markantsu ( no es su pueblo)
  • Markannaq 'sin pueblo natal'
  • mana alli allwi 'arveja mala'
  • ushakayninnaq willana, 'cuento sin final'
   • Mana alli kuraka, 'alcalde malo'.
   • Manaraq yashqa'tsu' warmi wamra, 'niña todavía no mujer adulta'. ( lit. no aún adulta mujer niña)
   • Qincha yuyuu"taqku"', 'No es mi huerta' ( rimallanuw qillqasha, nininqa rimananuw). ( Escritura fraseal, significado oracional).

Yupayyuq rimallaLlamk'apuy

Frase con números

Yupakuna kaymi kayan:

 • 1, huk; 2 ishkay, iskay; 3 kima, kinsa, kimsa, kinha; 4 tawa, chusku; 5 pitsqa; 6 suqta, huqta; 7 qanchis; 8 pusaq, puwaq, 9 isqun; 10 chunka; 100 pachak, 1 000 waranga. Niyan Yupay chunkapa away.
 • 20, ishkay chunka; 50 pitsqa chunka; 300 kinsa pachak; 700 qanchis pachak;
 • 11 chunka huk; 19 chunka isqun; 38 kimsa chunka puwaq; 123 huk pachak ishkay chunka kimsa; 321 kimsa pachak ishkay chunka huk; 2014 ishkay waranqa huk chunka chusku.
 • Pitsqa pitsqa ( de 5 en 5); kimsa kar suqta kar ( 3 o 5),; qanchistsay ( completar a 7); qanchisllata ( sólamente 7); qanchisllatapis ( por lo menos 7, siquiera 7); qanchistsu ( diferente a 7); qanchisyaqlla ( a lo más 7, máximo 7). Cero, tsunya, chusaq. Ayka watata usharuyki?-- Usharuw tawa watata (edad, age). Aykatan tsuriki?-- Pitsqam kayan ( existen 5).

AtskaniqLlamk'apuy

Cuantificadores

PukyukunaLlamk'apuy

 1. Gary J. Parker: Gramática Quechua Ancash- Huailas

Kaypipas qhawayLlamk'apuy

"https://qu.wikipedia.org/w/index.php?title=Simi_kamachiy&oldid=643646" p'anqamanta chaskisqa (Wikipedia, Qhichwa / Quechua)